מדיה

כשהמלחמה הצבאית תסתיים - המלחמה על החקלאות רק תתחיל. וגם במלחמה הזאת אסור לישראל להפסיד.

רדיו קול הגליל העליון | עמית בן-צור על המתרחש בענף החלב בישראל

גלי צה"ל | ד"ר לירון אמדור על השפעת משבר האקלים על בטחון המזון בישראל

רדיו קול הגליל העליון | ד"ר לירון אמדור על משבר האקלים והצלחת שלנו

"במכון יסודות מציעים להגדיל עוד הוצאות אזרחיות" | דה-מרקר

רדיו קול הגליל העליון | עמית בן-צור על דור חדש בחקלאות

מדיניות המים לחקלאות לאור שינויי האקלים

כיצד ניתן לעודד כניסת דור חקלאי חדש כתשתית לחיזוק החקלאות?

"יש לייצר צמיחה מכלילה אמיתית: כזו שרבים משתתפים ביצירתה ורבים נהנים מפירותיה. קביעה אוניברסלית...

כיצד ניתן לשמור, לחזק ולהמשיך הצלחה בת 100 שנים?

כיצד ניתן לצמצם את פערי הנגישות לתשתיות פיזיות כדי להבטיח צמיחה מכלילה ובת-קיימא?